Гражданнарның хокукый мөнәсәбәтләре субъектлары хокукын бозу нәтиҗәсе булып, килешү һәм закон тарафыннан билгеләнгән аерым юридик нәтиҗәләрнең барлыкка килүе санала. Кулланучылар катнашы белән килешү мөнәсәбәтләре әлеге кагыйдәдән чыгарма саналмый. Мәкаләдә кулланучылар килешүләреннән килеп чыккан гражданнар-кулланучылар хокукын бозуның гражданнар-хокукый нәтиҗәсе анализлана, ул килешүләр кулланучылар хокукын яклауның состав өлеше булып тора.

Сылтама ясау өчен: Аврах А.М. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей // Научный Татарстан. 2010. №1. С.71–75.

Мәкаләне йөкләп алу

Автор турында: Анна Марковна Аврах, юридик фәннәр кандидаты, доцент, “ТИСБИ” идарә академиясе.