Грекчадан anatom – аеру, яру.

Кеше, хайваннар, үсемлекләр анатомиясе аерым-аерым өйрәнелә. Анатомия – морфологик фәннәрнең бер өлеше. «Анатомия» терминын В.Гёте кулланылышка кертә.

Өйрәнүнең төп ысуллары: яру, морфометрия, рентгенография, гистологик һәм биохимик анализлар.