1933 елдан башлап чыга.

Башлангыч исеме – «Колхоз бригадасы» – «Колхозная бригада».

Исеме берничә тапкыр үзгәрә, 1993 елдан – хәзерге исемдә.