Биографиясе

?, Казан губернасы, Мамадыш өязе Байлар Сабасы авылы – 1808, Бохара шәһәре.

Байлар Сабасы авылы мәдрәсәсендә укыта.

1773–1774 елларда Е.И.Пугачёв җитәкчелегендәге крәстияннәр кузгалышында катнаша, баш күтәрүчеләр хәрәкәте бастырылгач, Бохарага кача.

Фикъһ – мөселман хокукы, мөселманнарның үз-үзләрен тотышының әхлакый һәм юридик нормалары мәсьәләләренә караган әсәрләр авторы.

Әдәбият

Мәрҗани Ш. Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. Казан, 1989.