Эчтәлек

Кош теле сөткә, майга, йомыркага изелгән камырдан җәймә җәеп, кош теле кебек озынча итеп киселә һәм чәлпәк, урама, гөлбәнәк, роза рәвешенә китерелеп, кайнап торган майда пешерелә.

Суынгач, өстенә шикәр оны сибеп, табынга куела.

Әдәбият

Әхмәтҗанов Ю.Ә. Татар халык ашлары. Казан, 1999.