Иң беренче формасы — ханише (сөйләм телендә ханиш, ханыш). «Ханша» сүзенең синонимнары ханбикә һәм ханым. Соңгысы хәзерге вакытта кияүгә чыккан хатын-кызга хөрмәтләп эндәшү формасы буларак кулланыла.