Биографиясе

1899 елның 13 ноябре, Казан – 1941 елның 1 мае, Ленинград.

1922 елда Казан университетын тәмамлаганнан соң, шунда ук эшли, 1931 елдан физика кафедрасы мөдире.

1932 елдан Ленинград физика-техника институтында.

Фәнни эшчәнлеге

Хезмәтләре диэлектриклар физикасына карый. Җылытылган яисә ультрамиләүшә, яки рентген нурлары тәэсир иткән саф яки катнашмалы кристалларның ион үткәрүчәнлеген һәм полярлашу динамикасын тикшерә.

Хезмәтләре

К вопросу об истинной электропроводности кварца // Журн. Рос. физ.-хим. об-ва. Сер. физ. 1927. Т. 59;

Экспериментальное исследование начальных токов в диэлектриках // Журн. эксперим. и теорет. физики. 1932. Т. 2, № 4 (соавт.).

Автор –  Н.С.Альтшулер