Эчтәлек

Габдулла бине Башту җитәкчелегендәге илчелекнең бурычы Урта Азия мөселман илләре һәм әл-Моктәдир хәлифә белән Хазәр каганлыгына каршы булган бердәмлек төзү, ярдәм итүләрен үтенү була. Сөйләшү барышында Идел буе Болгарына хәлифәлекнең илчелеге җибәреләчәге турында килешенә (кара Болгарга әл-Моктәдир илчелеге).

Әдәбият  

Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу 921-922 гг. Харьков, 1956.

Автор — И.Л.Измайлов