Биографиясе

Гомер еллары: XVI йөздә.

1546 елга кадәр Казан ханлыгы мөселман руханилары башлыгы. Казан аксөякләре Мәскәүдә Иван IV белән алып барган сөйләшүләрдә катнаша.

1546 елда Сафагәрәй хан сәясәтенә каршы чыга (Казан фетнәсе). Соңрак Нугай якларына качарга мәҗбүр була. Шуннан соңгы язмышы билгесез.

Әдәбият

Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1923.

Автор – С.Х.Алишев