Мәкалә Нугай Урдасы тарихында иң буталчык чорларның берсенә багышлана: Идегәй үлгәннән соңгы чор һәм хакимияткә аның балалары һәм оныгы Ваккас килгән чор. Кызганычка каршы, язма документлар сакланмаган, шул рәвешле, бу чор буенча күпчелек чыганаклар әлеге дәүләт эшчәнлеген турыдан-туры күрсәтмиләр, бу еш кына тарихи вакыйгалар төзелешен кыенлаштыра. Мәкаләдә көнчыгыш Урта Азия елъязмалары нигезендә автор Идегәй балалары хакимлеге хронологиясенә үзенең фикерен әйтергә омтыла.

Сылтама ясау өчен: Сабитов Ж.М. Мангытский юрт: от Мансура до Ваккаса // Научный Татарстан. 2013. №2. С.53–62.

Мәкаләне йөкләп алу

Автор турында: Жаксылык Мурат улы Сабитов, PhD (Тарих), Казахстан.