Эчтәлек

Х йөзнең икенче яртысында үз сугышчылары белән венгрлар кенәзе Такшонега (947–972) хезмәткә ялланалар. Дунай елгасының сул яры буенда аларга җир биләмәләре бүлеп бирелә. Шунда алар Пешт кальгасын нигезлиләр (хәзерге Будапешт шәһәренең көнчыгыш өлеше).

Билла, Боксу һәм Хәтәни турында мәгълүмат билгесез венгр авторының XII йөздә төзегән хезмәтендә («Венгерский Аноним») сакланып калган.

Әдәбият

Археология Венгрии. М., 1986.

Anonymus. Gesta Hungarorum. Scriptores rerum Hungaricarum. Budapest, 1937. V.1.