Журнал турында

1995 елның гыйнварында нигез салына.

ISBN 1683-6537 (print)

Журналда түбәндәге юнәлешләр буенча фәнни мәкаләләр басыла:

  • − 5.6 (тарих фәннәре),
  • − 5.9 (филология),
  • − 5.4 (социология)

Чыгу вакыты – елга дүрт тапкыр.

Журналда рус һәм татар телләрендә мәкаләләр басыла.

Журнал Россия фәнни цитаталау индексында индексацияләнә (РИНЦ)

Элемтә өчен

Гамәлгә куючы – «Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе» дәүләт фәнни бюджет учреждениесе (420111, Казан шәһәре, Бауман ур., 20).

Нәшер итүче – Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты.

Баш мөхәррир – Татарстан Фәннәр академиясе академигы М.Х.Сәлахов.

Баш мөхәррир урынбасары – Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, Татарстан Фәннәр академиясе академигы И.А.Гыйләҗев.

Редакция адресы: 420111, Казан, Бауман ур., 20.

E-mail: info-ite@mail.ru (“НТ” редакциясе өчен).

Телефоннар:

  • − баш мөхәррир – (843) 292-40-34.
  • − баш мөхәррир урынбасары – (843) 238-35-82.