Мәкалә “Бодался теленок с дубом” дип аталган автобиографик хикәяләүгә багышлана. Әлеге китап – А.И.Солженицынның гаҗәеп сәнгати эксперименты – рациональ төзелмәгән. Шуннан чыгып ул безнең заманның нигезе әдәбият булмаган мәдәният өчен аеруча актуаль булган, шул исәптән тиңе булмаган очерк эпопеясен булдыру процессында иҗатның яңа кагыйдәләрен билгеләү турында кайбер мәсьәләләрне күтәрергә мөмкинлек бирә.

Сылтама ясау өчен: Умеров Ш.Г. «…Я вижу, как делаю историю». К 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына // Научный Татарстан. 2018. №2. С.80–85.

Мәкаләне йөкләп алу

Автор турында: Умеров Шамил Гамид улы, филология фәннәре кандидаты, доцент, М.В.Ломоносов исем. Мәскәү дәүләт университеты, e-mail: sumerov@yandex.ru