Галимуллина Г.Х., Насибуллина А.Б. Хәерби авылы тарихыннан сәхифәләр. – Казан: ТР ФАнең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты, 2019. – 500 б.

Архив документларына һәм тарихи чыганакларга нигезләнгән әлеге хезмәт Татарстан Республикасы Лаеш районының Хәерби авылына багышлана.

Басма туган як тарихы, милли мәдәният һәм традицияләр белән кызыксынучы киң катлам укучыга атап чыгарыла.